Fysioterapiens nødvendighed i det pædagogiske arbejde

Det er en nødvendighed at implementere viden om motorikken i det pædagogiske arbejde, når man arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Derfor er fysioterapeuter en vigtig samarbejdspartner i det tværfaglige samarbejde.

GAMMEL KRAGE ER DØD – af Heidi Guldal Eis og Ole Wøssner

Hvordan forbereder vi døvblinde mennesker på at miste en……

Specialistviden er nødvendigt

Mennesker med funktionsnedsættelse er altid i farezonen for at blive…