News & Announcements

Specialistviden er nødvendigt

Mennesker med funktionsnedsættelse er altid i farezonen for at blive isoleret. Det kræver specialistviden i miljøerne…

Hvad betyder det at være søster til en person med medfødt døvblindhed

En refleksion over filmen Skyggebarn. Om et søskendeforhold til en ung mand med medfødt døvblindhed.