Portfolio Studio

News & Announcements

GAMMEL KRAGE ER DØD – af Heidi Guldal Eis og Ole Wøssner

Hvordan forbereder vi døvblinde mennesker på at miste en nærtstående?

Specialistviden er nødvendigt

Mennesker med funktionsnedsættelse er altid i farezonen for at blive isoleret. Det kræver specialistviden i miljøerne…


Portfolio Albums

Let's Work Together

If you're reaching out with a new project or workshop inquiries, please connect via Facebook, Instagram or send me an email.


Portfolio Classic


Who we are

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.

What we do

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.

How we do this

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.