Arbejdspladskurser

Der kan tilrettelægges et mindre kursus eller en temadag for personalet på de institutioner, hvor der er indskrevet et barn, en ung eller en voksen med døvblindhed. Dette kan ske i samråd med den tilknyttede pædagogiske specialrådgiver fra Specialrådgivningen for Døvblinde. Temaerne kan variere alt afhængig af behovet for den enkelte personalegruppe. Antallet af deltagere aftales ud fra behovet for kompetenceudvikling i gruppen. Der kan for eksempel formidles: 

  • Generel viden om og forståelse for hvordan døvblindheden kommer til udtryk hos barnet, den unge eller den voksne med døvblindhed. 
  • Døvblindhed og kompenserende strategier. 
  • Taktil guidning, udforskning og kommunikation. 
Ønsker du et arbejdspladskursus?