Samarbejde og udvikling

Der kan opnås kompetencer om døvblindhed på en lang række forskellige niveauer. Sådanne kompetencer bygger på viden, der udvikles gennem projekter, hvor institutioner på døvblindefeltet har haft tradition for at deltage aktivt. Der eksisterer således et gensidigt afhængighedsforhold mellem praksis og forskning, hvor udvikling af viden får betydning for dannelsen af døvblindepraksis, mens døvblindepraksis indeholder de perspektiver, der gør forskningen relevant og meningsfuld.  

Specialrådgivningen for Døvblinde og Center for Sansenedsættelse indgår derfor gerne i dialog om samarbejde og partnerskaber, der kan være med til at styrke vores vidensfundament. Vores organisation afspejler også den tværfaglighed, der er nødvendig for at behandle de komplekse problemstillinger, som døvblindefeltet består af. Viden om specialiserede problemstillinger og data kan være interessante for studerende og forskere inden for en lang række forskellige fagfelter. Samtidig har vi har jævnligt praktikanter fra især pædagoguddannelserne og studentermedhjælpere fra universitetet, der indgår i forskellige afdelinger og projekter. 

Hvis du/I har idéer til udviklingsprojekter, samarbejde eller blot ønsker at høre mere om vidensudvikling og -formidling på døvblindefeltet, så skriv en mail til vidensmedarbejder ved Specialrådgivningen for Døvblinde, Rasmus Pedersen.