Nationalt

CFD

Leverandør af serviceydelser til døve og borgere med døvblindhed. Hjemmesiden indeholder både viden om sociale tilbud, rådgivning, tolkning og undervisningligesom man kan finde artikler med døvblindespecifik viden. 

www.cfd.dk/viden

Synscenter Refnæs

Det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde. 

www.synref.dk/

DøvBlinde Danmark

Brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for personer med døvblindhed og kombineret syn- og hørenedsættelse i alle livets forhold. Foreningen er oprettet af døvblinde personer i 1987 og har i dag op imod 450 medlemmer. For personer, som er døvblindblevne.   

www.dovblinde.dk/

Danske Døvblindfødtes Forening (DDBF)

Forening for døvblindfødte personer og deres forældre. Oprettet i 1981 med det formål at samle døvblindfødte personer og deres familier for varetagelse af døvblindfødtes interesser og forældreinteresser i tilslutning hertil. 

www.ddbf.dk/

CHARGE Forening Danmark

Forening for personer med CHARGE syndrom og deres pårørende. Foreningen dækker hele landet og laver arrangementer for børn, unge og familier med CHARGE syndrom.  

www.chargeforeningdanmark.dk/

Området for Kommunikation og Specialpædagogik

Tilbuddene på Området for Kommunikation og Specialpædagogik i Nordjylland leverer ydelser til børn, unge og voksne med forskellige kombinationer af syns- og hørenedsættelser, herunder medfødt døvblindhed. Der leveres ligeledes ydelser til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt til børn og voksne med behov for støtte til kommunikation generelt set. 

https://rn.dk/da/Specialsektoren/Om-Specialsektoren/Specialsektorens-Tilbud/Omraadet-for-Kommunikation-og-Specialpaedagogik

CFD blogger

CFD blogger drives af CFD Rådgivnings døvblindekonsulenter. Målet med bloggen er at skrive om ting, der interesserer og optager konsulenterne i hverdagen. Det kan være store såvel som små ting, personlige som faglige perspektiver – eller blandinger af disse. 

Bloggen formidler nyeste viden og refleksioner fra det faglige arbejde i projekter og på konferencer. 

www.cfdblogger.dk/ 


Nordisk

NKDBNasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

En del af specialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består af fire centre med regionale opgaver, to centre med landsdækkende opgaver, og en koordinerende enhed. Målgruppen er personer med døvblindhed, deres pårørende, lokale tjenesteydere og fagmiljøer.      

www.dovblindhet.no/

NKCDB Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Samler, udvikler og formidler viden om døvblindhed. Formidler viden i forskellige former og med forskelligt indhold til personale, der i sit arbejde møder børn, unge og voksne med døvblindhed eller pårørende. 

www.nkcdb.se/

Statped

Statped arbejder for at sikre ligeværdig uddannelse og et inkluderende læringsmiljø for børn, unge og voksne med et kombineret sansetab. 

https://www.statped.no/kombinerte-syns–og-dovblindhet/

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenters døvblindevirksomhed fremmer lige muligheder og deltagelse i samfundet for personer med kombineret syns- og hørenedsættelse samt døvblindhed. Arbejder med nordisk samarbejde og vidensudvikling. 

www.nordicwelfare.org/da/handicap/dovblindevirksomheden/


Internationalt

DbIDeafblind International

Deafblind International er en international almennyttig organisation, der fokuserer på at fremme viden om døvblindhed og at støtte mennesker med døvblindhed i hele verden. 70 lande er repræsenteret i organisationen, og der findes forskellige netværk under DbI, som forbinder personer med døvblindhed, familier, professionelle, forskere, osv.  

www.deafblindinternational.org/

Sense UK

Sense UK er en britisk brugerorganisation, der tilbyder støtte og hjælp til personer med døvblindhed og deres pårørende. De har en række støtteprogrammer, fører kampagner og leverer bl.a. viden om kommunikation. Deres underorganisation Sense International laver internationalt udviklingsarbejde rettet mod personer med døvblindhed. 

Sense UK: www.sense.org.uk/ 

Sense International: www.senseinternational.org.uk/

WFDBWorld Federation of the Deafblind

World Federation of the Deafblind  er en international almennyttig organisation, der arbejder på at sikre livskvalitet og at beskytte rettigheder for personer med døvblindhed. Organisationen blev grundlagt i 2001 og består af medlemmer fra 62 forskellige lande.  

www.wfdb.eu/