Forældre- og pårørendekurser

Nogle foreninger tilbyder løbende forældre- og pårørendekurser til familier, der har et familiemedlem med døvblindhed. Specifikt indhold og form på kurserne kan variere ligesom tid og sted. Nogle af kursusudbyderne er Danske Døvblindfødtes Forening (ddbf.dk) for medfødt døvblindhed og Foreningen Danske Døvblinde (fddb.dk) for erhvervet døvblindhed. På deres hjemmesider kan der indhentes uddybende information om kurserne.   

Derudover kan der tilrettelægges et mindre forældre- og pårørendekursus for de familier, der på grund af et familiemedlem med døvblindhed er tilknyttet Specialrådgivningen for Døvblinde. Dette sker i samråd med den tilknyttede pædagogiske specialrådgiver fra Specialrådgivningen for Døvblinde, og temaerne kan variere alt afhængig af behovet for den enkelte familie. Der kan for eksempel formidles: 

  • Generel viden om og forståelse for hvordan døvblindheden kommer til udtryk hos familiemedlemmet. 
  • Døvblindhed og kompenserende strategier.
  • Taktil guidning, udforskning og kommunikation.

Ved interesse kontakt leder af Specialrådgivningen for Døvblinde Louise Christensen på lchr@rn.dk