Basisuddannelse og National Grunduddannelse (NGU)

Der er behov for specialpædagogisk kompetence i arbejdet med døvblindhed. Denne kompetence kan opbygges gennem en række forskellige niveauer og trin.

Ovenstående figur beskriver hvordan, at man i arbejdet med personer med døvblindhed kan operere med forskellige vidensniveauer. Figuren viser tre vidensniveauer; et individrelateret, et generelt og et formelt vidensniveau.  

Det grundlæggende individrelaterede niveau er mødet med personen med døvblindhed. Der udvikles kompetencer, som benyttes i nærmiljøet, efter rådgivning og vejledning af Specialrådgivningen for Døvblinde.  

Det næste niveau er det generelle vidensniveau, hvor der dannes en viden om de principielle aspekter ved de konsekvenser, som personer med døvblindhed oplever i deres hverdag. Dette kan bl.a. ske ved at der dannes relation til andre netværk.  

Det tredje niveau er et mere formelt vidensniveau, hvor der opnås større kompetence til at forstå tilværelsen som personen med døvblindhed, hvilke krav som det stiller til omgivelserne og til den partnerkompetence, der er nødvendig for at personen med døvblindhed kan mestre tilværelsen.  

Basisuddannelse figurerer på andet og tredje niveau, mens at den Nationale Grunduddannelse er på tredje niveau.  

Forudsætningerne for udviklingen af døvblindekompetencer er den fortsatte udvikling af viden i forskningsmiljøer og faglige netværk.  

De tre vidensniveauer samt netværks- og forskningsmiljøerne påvirker den pædagogiske praksis ligesom, at den pædagogiske praksis får indflydelse på hvilke faglige problemstillinger, tilgange og metoder, der er behov for øget viden om.

Om specialpædagogik i samarbejde med børn og voksne med medfødt døvblindhed
At lægge krop til er en gennemgående tematik på Basisuddannelsen. Det handler om mødet mellem to mennesker med forskelligt udgangspunkt for kommunikation, og om de udfordringer og muligheder en sådan asymmetri giver den enkelte. Basisuddannelsen er basisviden omkring arbejdet med personer med medfødt døvblindhed. Uddannelsen lægger vægt på forståelse af sansehandicap på fjernsanserne i relation til orientering, information, udvikling af kommunikation og sociale kompetencer. Uddannelsesformen er en vekselvirkning mellem teori, videoanalyse, gruppearbejde, refleksion og praksisøvelser. 

Læseplan for basisuddannelsen

Målgruppe for Basisuddannelsen: 

Basisuddannelsen henvender sig til alt pædagogisk personale, som arbejder med børn og voksne med medfødt døvblindhed og dobbelt sansetab.  

Opbygning: 

Basisuddannelsen knytter sig til den fælles nordiske læseplan om medfødt døvblindhed, senest revideret i 2015. Alle temaer indeholder aspekter af holdninger og etik, samt aspekter af partner kompetence. Ligeledes indgår udvikling af praktiske færdigheder i undervisningen. Den kropslige taktile tilnærmelse er et gennemgående tema i hele uddannelsesforløbet.

Basisuddannelsen er bygget op over 3 moduler af hver 3 dage, som kan kombineres efter behov, da man tilmelder sig hvert modul enkeltvis. Det er muligt at tage sin basisuddannelse over to år. Basisuddannelsen giver adgang til at forsætte på National Grunduddannelse på UCN. Det er muligt at tilmelde sig modulerne enkeltvis som brush-up og til opdatering af ny viden.

Litteraturen til Basisuddannelsen tager primært udgangspunkt i døvblindeserien. Se litteraturlisten. 

National Grunduddannelse er et efteruddannelsestilbud til professionelle, der arbejder med og for mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. På NGU får du grundlæggende viden om kompleksiteten af det dobbelte sansetab og dennes betydning i forhold til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer – du bliver i stand til at omsætte denne viden i en pædagogisk praksis.

Læringsmål for National Grunduddannelse

NGU indeholder 4 moduler med projektperiode imellem hvert modul, hvor deltagerne arbejder med videoanalyse. Modulerne er: 

Modul 1: Sansernes samspil, Modul 2: Døvblindhed og udvikling af kommunikation, Modul 3: Meningsdannelse, Modul 4: Sprogudvikling og brug af sproget 

Litteraturen til NGU kan findes her.  

Efter endt uddannelse er det muligt at gå til eksamen og erhverve sig 10 ECTS-point i Pædagogisk Diplomuddannelse (PD). 

Tilmelding foregår via UCN, og viden om tilmeldingsfrist, moduler, pris mm. kan findes her