Tegn til tale

Tegn til tale (TTT) er en kommunikationsform, der kan anvendes i samspil med hørende, som har problemer med at forstå eller udtrykke sig udelukkende ved hjælp af talesprog.
TTT er talesprog, suppleret med tegn lånt fra dansk tegnsprog. Ved anvendelse af TTT er det vigtigt at tage udgangspunkt i sproglig funktionsevne, kommunikationsbehov og interesser. 

Viden om opbygning af kursus, tilmelding, tilmeldingsfrist osv. kan findes her