Skole- og dagtilbud

Da meget få børn og unge fødes med eller erhverver døvblindhed, er der tilsvarende meget få dagtilbud og skoler, der er rettet kun til denne målgruppe. Aalborgskolen er et bredt undervisningstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed og høretab. Læs mere om Aalborgskolens tilbud på https://cfs.rn.dk/Aalborgskolen.

Nogle skoler i Danmark rummer flere børn og unge med døvblindhed sammen med andre målgrupper. Disse har løbende specialiseret sig via uddannelser fra vores rådgivning: 

Geelsgårdskolen 

Fredericiaskolen 

Langelinieskolen 

Rugvænget 

Mange børn og unge med døvblindhed er placeret i specialdagtilbud eller specialskoler – disse steder får rådgivning fra Specialrådgivningen for Døvblinde. 

Nogle børn og unge med døvblindhed er også placeret i folkeskoler eller dagtilbud, og disse får også rådgivning fra Specialrådgivningen for Døvblinde.