Skole- og dagtilbud

Da meget få børn og unge fødes med eller erhverver døvblindhed, er der tilsvarende meget få dagtilbud og skoler, der er rettet kun til denne målgruppe. Undervisningsafdelingen i Området for Kommunikation og Specialpædagogik rummer både dagtilbud og skoletilbud for børn og unge med døvblindhed. Disse tilbud kan man læse mere om hos Undervisning og Behandling – CDH.

Nogle skoler i Danmark rummer flere børn og unge med døvblindhed sammen med andre målgrupper. Disse har løbende specialiseret sig via uddannelser fra vores rådgivning: 

Geelsgårdskolen 

Fredericiaskolen 

Langelinieskolen 

Rugvænget 

Mange børn og unge med døvblindhed er placeret i specialdagtilbud eller specialskoler – disse steder får rådgivning fra Specialrådgivningen for Døvblinde. 

Nogle børn og unge med døvblindhed er også placeret i folkeskoler eller dagtilbud, og disse får også rådgivning fra Specialrådgivningen for Døvblinde.