Tegnsprog og visuel kommunikation

I samarbejdet med mennesker med nedsat hørelse er tegnstøttet kommunikation af afgørende betydning for at understøtte udviklingen af kommunikative og sproglige kompetencer. Uddannelsen i visuel kommunikation tager afsæt i døves tegnsprog og er tilrettelagt i 8 trin. Hvert trin består af 60 lektioner, der afvikles på en fast ugedag. For at få det størst mulige udbytte af undervisningen forudsættes det, at man som deltager har et niveau svarende til det forudgående niveau. 

Målgruppe: Ansatte med tilknytning til CDH-tilbuddene tilbydes uddannelse i visuel kommunikation med henblik på at sikre borgerne optimale muligheder for at kommunikere i dagligdagen. 

Det er muligt for eksterne interesserede mod betaling at deltage på de kurser i Visuel kommunikation, som udbydes løbende til ansatte på området. Endvidere er det muligt at købe specialdesignede undervisningsforløb ud af huset. 

Viden om kurserne, tilmelding, tilmeldingsfrist osv. kan findes i denne folder eller via disse links for trin 1, trin 2, trin 3 eller trin 4.