Om døvblindhed.dk

Døvblindhed.dk er en vidensportal, hvorpå viden om døvblindhed er indsamlet og struktureret. Platformen tilbyder viden om døvblindhed gennem forskellige former for formidling, og den vil samtidig lede interesserede mod andre steder, hvor de kan finde mere viden, fordybe sig yderligere eller opnå kompetencer på området. Portalen er en naturlig del af opdraget fra Socialstyrelsen, hvor Center for Sansenedsættelse og Specialrådgivningen for Døvblinde leverer specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion vedrørende børn, unge og voksne med døvblindhed samt for pårørende og fagprofessionelle. Portalen er således placeret, hvor de specialiserede kompetencer befinder sig. Socialstyrelsen har med døvblindhed.dk bedt Region Nordjylland – Området for Kommunikation og Specialpædagogik/ Specialrådgivningen for Døvblinde om at videreføre noget af det informationsarbejde, de nedlagte videnscentre for døvblindhed tidligere stod for. 

Generelt set kan det være vanskeligt at finde information om døvblindhed. Viden forekommer fragmenteret, og pårørende, fagfolk, og andre interesserede skal ofte lede længe efter den relevante information. Det har betydning for personer med døvblindhed, der kan mangle den rette støtte og hjælp, og de opnår måske ikke den forståelse og accept, som de har ret til. Med denne portal håber vi, at den specialiserede, faglige viden bliver spredt ud til de miljøer, der har behov for den – og at det vil betyde et løft for personer med døvblindhed. 

Meget af tekstmaterialet på portalen tager udgangspunkt i Materialecentrets serie om døvblindhed samt specialpublikationer om hhv. CHARGE og Usher syndrom: 

 • Introduktion til døvblindhed
 • Synet og døvblindhed
 • Træthed og døvblindhed
 • Mobility, ledsageteknik og medfødt døvblindhed
 • Hørelsen og døvblindhed
 • Udendørsaktiviteter og medfødt døvblindhed
 • Arousal og medfødt døvblindhed
 • Taktil kommunikation og medfødt døvblindhed
 • Sanseintegration og medfødt døvblindhed
 • Tilpasset idræt og bevægelse og medfødt døvblindhed
 • Pårørendeperspektiver og døvblindhed
 • ADL og medfødt døvblindhed 
 • CHARGE syndrom og stress
 • CHARGE syndrom og seksualitet
 • At være barn og ung med Usher syndrom

Vi vil gerne takke alle bidragsydere for deres direkte eller indirekte bidrag til døvblindhed.dk – Bettina Kastrup Pedersen, Helle Buelund Selling, Lone Rømer Jensen, Tanja Møller Christiansen, Karina Højbjerre Seiler, Rasmus Hougaard Pedersen, Inge Mogensen, Steen Brorsen Jensen, Louise Christensen, Pia Solholt, Hanne Larsen, Cathrine Olesen, Camilla Lolk Rønshøj, Nanna Møller Alstrup, Kirsten Frandsen, Anne Mette Gade, Henriette Hermann Olesen og Lasse Winther Wehner.