Botilbud

I Danmark findes en række bo- og aktivitetstilbud, hvor der bor mere end en enkelt voksen med medfødt døvblindhed. Kendetegnende for tilbuddene er, at de leverer en høj specialiseret service til mennesker med medfødt døvblindhed, og at medarbejderne løbende deltager i forskellige former for kompetenceudvikling. Det kan enten være i form at deltagelse på de formaliserede efteruddannelser, på særlige temadage og i netværksarbejde eller gennem den landsdækkende rådgivning og vejledning fra Specialrådgivningen for Døvblinde. Ledergrupperne samarbejder, sparrer og erfaringsudveksler med hinanden i Landsledernetværket for døvblinde.