Data

Der findes ingen nationale registre over antallet af personer med døvblindhed i Danmark. Det tætteste vi dermed kommer på et nationalt register, er en opgørelse over personer, der enten benytter eller har benyttet specialydelser (skoler, bosteder, aktivitets- og behandlingstilbud og specialrådgivningen) 

Grundlaget for identifikationen af personer med døvblindhed ligger i den nordiske definition, der specificerer, at ”Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden.”. Hvis brugen af synet og hørelsen ikke kan kompensere for hinanden, så har personen ud fra denne definition døvblindhed. Den nordiske definition benyttes ikke blot i Norden, men anvendes som grundlag for identifikation og for forståelse af døvblindhed i store dele af resten af Europa, Canada, Australien, osv. 

De nuværende brugere af ydelser indikerer, at der i 2019 var:  

212 personer med medfødt døvblindhed 

241 personer med erhvervet døvblindhed 

450 ældre med erhvervet døvblindhed  

Vi har de sidste 5 år dokumenteret de forskellige diagnoser for de børn, unge og voksne med døvblindhed, der modtager ydelser.  

For voksne (>18 år) med medfødt døvblindhed,
ser det således ud (2020):

For børn (<18 år) med døvblindhed,
ser det således ud (2021):