Nordisk uddannelse

Siden 1970’erne har der været en tradition for at dele viden og samarbejde på tværs af de nordiske lande, og dette samarbejde eksisterer stadig den dag i dag under Nordens Velfærdscenter, der via deres døvblindevirksomhed faciliterer projekter og netværk.   

Et af disse projekter, der er undervejs, er en uddannelse, der kan opkvalificere udredning og intervention på tværs af landene i Norden. Denne uddannelse forventes at tage sin opstart i foråret 2023.  

I lang tid har der været et nordisk ønske om at skabe en masteruddannelse, der kan have relevans for døvblindefeltet. Dette arbejde er Specialrådgivningen for Døvblinde også involveret i. Man kan allerede nu tage et modul i Atypisk kommunikasjon ved Universitet i Sør-Øst Norge. Information om uddannelsen kan findes her.