Fysioterapiens nødvendighed i det pædagogiske arbejde

Det er en nødvendighed at implementere viden om motorikken i det pædagogiske arbejde, når man arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Derfor er fysioterapeuter en vigtig…


0 Kommentarer3 Minutter

Når vidtrækkende løfter og konventioner bare ikke er nok. – Et indlæg fra Rasmus Hougaard Pedersen

Om børns tilgang til tegnsprog, som hovedsprog. Når tegnsprogsmiljøer snævres ind og børn fratages et kommunikativt miljø.


0 Kommentarer5 Minutter

forråelse og psykologisk tryghed

En refleksion efter oplæg af Dorthe Birkemose om forråelse og psykologisk tryghed.


0 Kommentarer5 Minutter

Specialistviden er nødvendigt

Mennesker med funktionsnedsættelse er altid i farezonen for at blive isoleret. Det kræver specialistviden i miljøerne omkring det enkelte menneske med funktionsnedsættelse, for at…


0 Kommentarer5 Minutter

Hvad betyder det at være søster til en person med medfødt døvblindhed

En refleksion over filmen Skyggebarn. Om et søskendeforhold til en ung mand med medfødt døvblindhed.


0 Kommentarer9 Minutter

Kommunikation – det ligger ligesom bare i det hele.

Kommunikation skal tales om.


0 Kommentarer3 Minutter

Anbefaling af bog – af Rasmus Hougaard Pedersen

anbefaling af bog om arbejdet med en døvblind pige og ung dame i Norge. En gribende fortælling, som Rasmus sætter os ind i.


0 Kommentarer4 Minutter

Artikel om tæt kontakt i Coronatiden af Morten Axelgaard Christiansen

Morten Axelgaard Christiansen har bidraget til en artikel til Socialpædagogen om den nødvendige tætte kontakt på trods af afstandskrav.


0 Kommentarer1 Minut