Du har ”noget,” som du ”bare gør” i dit daglige arbejde, og som gør hverdagen bedre for borgeren. Det samme har rigtigt mange fagpersoner på døvblindeområdet, for viden om døvblindhed opstår i praksis. Men det er ikke sikkert, at den viden, som virker, bliver bredt ud til en større skare, hvor den sikkert også vil virke. Men nu bliver det nemmere at hjælpe hinanden i arbejdet med mennesker med døvblindhed.

Her på bloggen kan du nemt både bidrage med, efterlyse og hente højt specialiseret viden om alt det, som virker i arbejdsdagen. Store og små indsatser, som gør hverdagen bedre for borgerne. Og som hjælper dig i din opgaveløsning.

Der er så meget tavs viden om ting, som ”bare virker” derude. Intentionen med dovblindhed.dk er at gøre denne viden fra hverdagen tilgængelig for alle interesserede, så flest mulige borgere kan få glæde af det, vi kan og gør rundtomkring.

Denne blog startede som et ønske hos en pædagogisk konsulent i Specialrådgivningen for Døvblinde på det tidligere CDH. Ønsket handlede om, at fagfolk på døvblindefeltet skulle blive bedre til at dele deres viden med hinanden, fordi vi mener, at deling af viden kan øge fagligheden hos det fagprofessionelle personale, der omgiver borgeren.

Bloggen har det sigte at medvirke til at skabe gode rammer for videndeling på døvblindeområdet. Både internt i organisationen, men også på tværs af institutioner og organisationer i resten af Danmark.

Vi vil stræbe efter, at viden nemt og hurtigt skal kunne komme fra alle og være tilgængelig for alle i døvblindefeltet. Bloggen døvblindhed.dk og den relaterede Facebook-gruppe, Døvblindhed, skal understøtte videndeling på døvblindefeltet. Denne videndeling skal komme borgerne med døvblindhed til gode.

Målgruppen

Bloggen handler om alle tænkelige facetter af døvblindhed. Derfor er bloggen for alle aktører i døvblindefeltet: Fagprofessionelle, værger, forældre, borgere med døvblindhed mv.

Hverdagspraksis

Hverdagspraksis er nøgleordet, og vi lægger os efter at gøre blogindlæggene så praktisk anvendelige som muligt. Har du lyst til at skrive et blogindlæg?

Videndeling

Målet med bloggen er at dele viden på tværs af faggrupper, organisationer og interessenter. Viden er ikke forbeholdt de få, men skal være tilgængeligt for alle interesserede.

Sociale medier

Vi bruger moderne sociale medie-teknologier som eksempelvis denne blog og en relateret Facebook-gruppe. Det giver målgrupperne flere forskellige og let tilgængelige indgange til at læse om og involvere sig i de indlæg, som bliver lagt op.

Nationalt samarbejde

Døvblindhed.dk er foreløbigt et nationalt samarbejde, og vi håber, at så mange som muligt får gavn af at følge med i og deltage i de forskellige emner og diskussioner. Vi ønsker på sigt at undersøge muligheden for at gå på tværs af grænser, særligt i det nordiske samarbejde.

Faglighed

Med bloggen tror vi på at kunne skabe forudsætninger for at øge viden og dermed raffinere fagligheden omkring hver enkelt borger med døvblindhed.