Sanseintegration og medfødt døvblindhed

Dette hæfte er det niende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

Hæftets mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os. Når sansesystemerne er velregulerede, så spilder vi ikke meget energi, men kan udnytte vores kognitive tænkning og handling fuldt ud.

For en person med dobbelt sansetab bliver adfærdsnormen ændret, fordi sanseinformationerne ikke tilstrømmer i koordinerede, velintegrerede samspil. Der er behov for at kompensere gennem tilgængelige sanseinformationer, som ofte ikke er tilstrækkelige til at give en forståelse af en selv og verden omkring en. Det er nødvendigt med støtte og forståelse fra andre, hvis man skal have mulighed for at søge hen imod den selvregulering, som giver trivsel, samt at få modnet de svage sanser ved at bruge flere modaliteter.

Aktivitet og deltagelse er kernen i ergoterapeutisk arbejde. I nogle tilfælde vil mulighederne for aktivitet og deltagelse være stærkt begrænsede på grund af skader på funktionsevnen på kropsniveau. Hvis kroppen har fysiske funktionsnedsættelser, og hvis forståelsen er nedsat hos personer med døvblindhed, vil de ikke have mulighed for selv at udføre daglige aktiviteter på en hensigtsmæssig måde.

Hvis de kognitive evner er begrænsede, vil en borger ikke kunne drage nytte af egne erfaringer i aktivitetsudførelse, og i den sammenhæng er det nødvendigt at starte med sansestimulering på kropsniveau. Dette hæfte beskriver, hvordan det kan gøres.