D. 15. maj i år skiftede Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) navn til DøvBlinde Danmark og fik ligeledes ny hjemmeside: www.dovblinde.dk

Det fulde navn er DøvBlinde Danmark – Foreningen for alle med både nedsat syn & hørelse, hvilket understreger, at døvblindhed optræder i mange former. Håber er, at navneændringen sammen med den røde prik i logoet, vil gøre foreningen mere synlige i mediebilledet og dermed bidrage til at gøre deres ønsker endnu mere synlige på den politiske dagsorden.

Døvblindhed.dk ønsker tillykke med det nye navn og glæder os til fortsat godt samarbejde fremover.