Som I måske har læst andetsteds, så har vi i Specialrådgivningen og på CDH opstartet et projekt om tværkulturel vidensdeling. I projektet indgår oversættelse af nogle af vores hæfter om døvblindhed til engelsk (og slovensk) ligesom, at vi vil afholde en række temadage, som både vil have fysisk og virtuelt format. Projektet er finansieret gennem ERASMUS+-programmet ”Small-Scale Partnerships”, og i onsdags fik vi i den grad taget hul på projektet, og fik afholdt den første temadag i Slovenien.

Helle Buelund, Lasse Wehner og jeg ankom på trods af aflyste fly, en overnatning ved Schiphol lufthavn, og andre forsinkelser til Ljubljana, og vi havde to dage med møder, forberedelse og afholdelse af temadag i den slovenske hovedstad. Organisationen, som vi har etableret et samarbejde med, hedder Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, og er en brugerrettet organisation, og den eneste organisation i Slovenien, der servicerer borgere med døvblindhed. Deres fokus er i særlig grad på aldersrelateret døvblindhed, men de gør et stort arbejde i at udbrede kendskabet til døvblindhed og de basale menneskerettigheder, der bør følge med. På den måde forsøger organisationen at udvide deres gruppe af personer med døvblindhed, som de kan servicere.

Det er derfor helt grundlæggende for Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN at samarbejde med andre organisationer, hvor der arbejdes på en anden måde med døvblindhed, og hvor mennesker med døvblindheds vilkår måske også er anderledes. Ud fra vores perspektiv er det også vigtigt at udbrede viden om døvblindhed på tværs af grænser i Europa. Vi må ikke tage vilkår og menneskerettigheder for givet, og deres insisteren og kamp for at sikre borgere med døvblindhed de basale rettigheder for at kunne deltage kan man kun lade sig inspirere af. På trods af CDH’s forholdsvis lange historie, så er denne kamp ikke slut, og der er mange områder, hvor vi i dag godt kunne forbedre praksis og vilkår for mennesker med døvblindhed.

Temadagen

Det må siges, at temadagen var en succes. Med ca. 30 deltagere online fra Danmark, Slovenien, Kroatien, Ungarn, Sverige, Grækenland nåede vi bredt rundt på det europæiske kontinent. På trods af tolkning fra engelsk til slovensk, slovensk til engelsk, og sågar til slovensk taktilt tegnsprog, så var der et minimum af tekniske udfordringer. Temadagen var fra kl. 9 – 13 og bestod af en introduktion til projektet, tilgang og organisering i Danmark og Slovenien, en præsentation fra leder af DLAN, Simona Gerencer, om identifikation og om at etablere kontakt til mennesker med døvblindhed, mens Helle Buelund havde en præsentation om samskabelse af mening ud fra et kropsligt-taktilt udgangspunkt.

En af de mest slående detaljer, der både kom frem ved mødet og på temadagen var den grad af lighed, som er mellem vores to perspektiver. Selvom vi i udgangspunktet arbejder med to forskellige grupper af personer med døvblindhed, så tager vores praksis først og fremmest udgangspunkt i døvblindheden og de implikationer, at det har for de mennesker, der lever med den. Omdrejningspunktet for DLAN’s forståelse af døvblindhed ligger også i den nordiske definition, og de ønsker at identificere mennesker med døvblindhed gennem denne funktionelle definition. Der var også mange ligheder, når man så på den taktile tilgang. DLAN kalder alle de forskellige kropslige-taktile tilgange for ”The Language of the Deafblind”, og de har fået det implementeret i deres forfatning, at dette er et sprog på lige fod med slovensk (vel og mærke som det eneste land i verden er det anerkendt som sprog). Vores arbejde med at udbrede forståelsen af det taktile sprog som et naturligt sprog i egen ret bærer mange sammenligninger her. Simona havde en næsten poetisk måde at gengive kommunikation på, som en dans som vi har med hinanden – der ligger helt klart en dialogisk og relationel tilgang bag dette også. DLAN er i gang med at oversætte ’If you can see it, you can support it’ til slovensk, ligesom at de også anvender den taktile cirkelmodel.

Meget mere kan siges om vores temadag og vores møde med DLAN, men vi håber, at dette kan være startskuddet for et frugtbart samarbejde. Vi siger ’Hvala’(tak på slovensk) til vores meget gæstfri slovenske værter, og ser frem til flere gode aktiviteter sammen.