Som en opfølgning på en interviewundersøgelse af børn og unge med Usher syndrom, der kan læses om bl.a. i hæftet “At være barn og ung med Usher syndrom”, så er der skrevet følgende artikel: “Solitude as an Analytical Concept to Understand Young People’s Accounts of Living with Usher Syndrome” af Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen fra CFD og Rasmus Hougaard Pedersen fra Specialrådgivningen for Døvblinde. Det er publiceret i den aktuelle udgave af DbI Review. I artiklen kigger de på ”alenehed” som begreb til at kunne forstå de unges fortællinger. Alenehed er et dobbeltsidigt begreb, der rummer følelsen af ensomhed, men samtidig også kan forstås som en strategi til at håndtere livet med Usher syndrom.

Yderligere kan man i tidsskriftet læse en kommentar fra Henriette Hermann Olesens, hvor hun beskriver behovet for samarbejdet nationalt og internationalt indenfor døvblindefeltet – og nødvendigheden af at sprede viden til andre felter, hvor viden kan gøre gavn.

Læs om alt dette og mere til i DbI Review her: https://www.deafblindinternational.org/?media_dl=8057