Materialecentret har en ny publikation i deres serie om døvblindhed på gaden.

At kunne udføre praktiske opgaver selvstændigt kan for personer med døvblindhed være en udfordring – eller en umulighed – uden den rette partnerstøtte og/eller kompensering for det dobbelte sansetab. Dette gælder især, hvis døvblindheden er medfødt.

Døvblindhed hæmmer muligheden for at orientere sig og tilegne sig information om, hvordan praktiske opgaver i dagligdagen udføres. Denne type opgaver betegnes ofte som ”almindelig daglig levevis” – forkortet ADL. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, som hindrer personer med døvblindhed i selvstændigt at kunne udføre ADL-opgaver, og hvordan man som partner kan lave kompenserende tiltag, så graden af selvhjulpenhed øges.

Bestil hæftet her