Danske Døvblindfødtes Forening holder forældre/pårørende-kursus den 9.-12. marts 2024 i Middelfart

Temaerne vil være selvbestemmelse og indflydelse på eget liv, og der vil være følgende program:

Lørdag

12.00-13.00 Frokost
13.00-16.00 “Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv, rehabilitering, recovery, håb og pårørendesamarbejde”

Oplæg og diskussion ved Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental & Applied Psychological Science.

Chalottes udgangspunkt er, at nok siger vi helhedsorienterede indsatser, der tager udgangspunkt i personens ønsker og mål, men gør vi det altid? Dernæst menneskesyn i (re)habilitering, menneskesyn og værdier i (re)habiliteirng, hvordan man skal balancere det almene, så alt ikke bliver særligt, hvordan man kan arbejde med inddragelse af familien men også med et fokus på familiens egne behov, så de ikke kun ses som en ressource for personen med funktionsnedsættelse

Chalotte holdt et meget spændende oplæg på seneste landskonference om døvblindhed i 2022.

14.30-15.00 Kaffepause
17.00-18.00 Generalforsamling
19.00 Middag og samvær.

Søndag

9.00-12.00 “Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv

Oplæg og debat ved Henriette Hermann Olesen, tilbudsleder på Center for Sansenedsættelse, og hun ligeledes holdt oplæg på landskonferencen i 2022. Modsat den mere teoretiske tilgang lørdag tager vi her udgangspunkt i dagligdagen blandt personer med døvblinde. Hvordan arbejder man i praksis med selvbestemmelse og indflydelse i eget liv i en travl hverdag, hvor mange praktiske gøremål også skal klares?

12.00 Frokost og derefter hjemrejse

Se link for information ang. tilmelding og andre detaljer. Forældre-/Pårørende-kursus 2024 – Danske Døvblindfødtes Forening (ddbf.dk)