Så er der igen ny udgivelse i Materialecentrets serie om døvblindhed.

Der er tale om et hæfte, der fortæller om pårørendes oplevelser af at leve sammen med deres nærmeste med døvblindhed. Det er kendt, at pårørende ofte kommer i anden række. Dette kan skyldes det til tider massive støttebehov, som kræves for at skabe de bedste livsbetingelser for en person med døvblindhed, men det kan også skyldes manglende forståelse for de pårørende eller begrænsede handlemuligheder for de fagprofessionelle.

Forældre og søskende kan læse hæftet og måske spejle sig i eksemplerne og citaterne og finde nye handlemuligheder. Fagprofessionelle vil kunne opnå en bedre forståelse af, hvordan det er at leve sammen med personer, der er døvblinde, og hvad det er vigtigt, professionelle forstår fra de pårørendes side.

Hæftet omhandler både erhvervet og medfødt døvblindhed.

Bestil hæftet her