Sammen med Døvblindeforeningen i Slovenien (DLAN) afholder Specialrådgivningen for Døvblinde en temadag under titlen: Døvblindhed blandt os. Det sker onsdag den 22. juni 2022 kl. 9.00-12.45

Temadagen afholdes i Slovenien, men foregår på engelsk, og interesserede kan deltage via Zoom. Det er en god lejlighed til at få nogle forskellige perspektiver på døvblindhed og lære noget af nogle kollegaer, man sjældent har kontakt med.

Simona Gerenčer vil fortælle udredning hvordan man skaber en god kontakt til mennesker med døvblindhed, mens Helle Buelund Selling præsentation handler om en taktil tilgang til at samskabe mening.

Tilmelding via denne skabelon bedes sendt til marjana.dlan@gmail.com – på engelsk.

9.00–9.15 Welcome speech, presentation of the Erasmus+ project
9.15 – 9.45 Introduction to deafblindness (Slovenia)
9.45 – 9.55 Break
9.55 – 10.25 Introduction to deafblindness (Denmark)
10.25 – 10.40 Reflections on the two perspectives to deafblindness
10.40 – 11.05 Break
11.05 – 11.50 Dr. Simona Gerenčer: Identification of deafblindness, establishing contact and communication with people with deafblindness
11.50 – 12.00 Break
12.00 – 12.45 Helle Buelund: The tactile approach: the co-creation of meaning together with people with deafblindness
12.45 – 13.00 Discussion, questions, closing remarks