Som personale indenfor døvblindeområdet har vi udviklet et særligt blik for kommunikative kompetencer og potentialer, men hvis vi derefter skifter til et kognitivt perspektiv, hvilke kognitive potentialer kan vi da tillægge en persons handlinger og udspil? Sådan skriver Lone Rømer Jensen og fortsætter:

Det nordiske kognitionsnetværk var sidst i marts 2023 samlet på Institut for Døvblindhed på Groningen Universitet i Holland for både at afholde et længe ventet netværksmøde, men også for at afholde en dag om kommunikation og kognition i samarbejde med netværket for tidligere masterstuderende fra Groningen Universitet.

Kognitionsnetværket er optaget af at blive klogere på og dele viden om, hvordan vi som kommunikations- og samspilspartnere får øje på – og støtter – kognitive kompetencer og potentialer hos personer med døvblindhed. Kognitive eller mentale strategier involverer blandt andet opmærksomhed, det at organisere information, at planlægge handlinger og hvordan man udøver impulskontrol.

Kognitive strategier kan være det at opdele eksempelvis en række tal såsom 1 2 3 5 7 9 i forskellige mønstre 123 579, så de bliver lettere at huske. Det kan også være at opøve en kropslig hukommelse via gentagelser og forudsigelighed; for eksempel at koppen altid står det samme sted under måltiderne, eller at mobilityruten med taktile kendemærker fra stuen til badeværelset følges på samme måde hver gang. Det kan også være det at planlægge en handling eller en aktivitet, som man tænker på at udføre senere, eksempelvis at finde en kaffekop frem og sætte på bordet, fordi man gerne vil have en kop kaffe, efter man har været ude og sidde i solen.

Sammen med tidligere masterstuderende inden for døvblindhed, fik vi et kort oplæg af Marianne Rorije, en nuværende ph.d.-studerende i døvblindhed, fra hendes ph.d.-projekt “Tell it! Communicative perspective strategies to stimulate tactile communication, language and communicative agency” samt et kort oplæg af Annika Johannessen om “Tactile Working Memory Scale”. Ud fra disse to perspektiver udførte vi to runders videoanalyse af det samme klip med en elev med døvblindhed og hans lærer.

Vi fandt holdepunkter for både elevens kommunikative og kognitive kompetencer og strategier samt lærerens evne til at støtte elevens kommunikative agens og kognitive strategier. Læreren udtalte selv, at hun havde fået øje på, at eleven faktisk havde udviklet et højere niveau af kognitive kompetencer, end hun havde været bevidst om. Tilbagemeldingerne fra dagens videoanalyse gav hende således ideer til nye interventionsmuligheder, og da hun fik mulighed for at kigge nærmere efter, fik hun fik øje på, at eleven vil kunne lære hende en masse.

Hvis du tænker over det, hvilke kognitive strategier får du som partner da øje på, hos de personer med døvblindhed du samarbejder med?

– Lone Rømer Jensen