På fredag den 28. april er der deadline for den nationale undersøgelse, som omhandler undervisning og døvblindhed. For at komme til undersøgelsen så tryk her

Undersøgelsen er vigtig og bidrager til at finde det nationale niveau for de fremtidige faglige diskussioner, vi kan have. Derfor en ekstra lille opfordring til at prioritere tiden til at udfylde denne undersøgelse – det tager omkring 10-15 minutter. Hvis du vil have resultatet af undersøgelsen tilsendt, kan du skrive din mailadresse sidst i undersøgelsen.

Vi håber, at du har mulighed for at udfylde undersøgelsen senest på fredag.

På vegne af Området for Kommunikation og Specialpædagogik i Specialsektoren Region Nordjylland
Anders Rundh