Latest issue

Sammen bliver vi klogere

Fysioterapiens nødvendighed i det pædagogiske arbejde

Det er en nødvendighed at implementere viden om motorikken i det pædagogiske arbejde, når man arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Derfor er fysioterapeuter en vigtig samarbejdspartner i…